Salgs- og leveringsbetingelser

Billettsalg

Christiania Teater benytter seg av Eventim sitt billettkjøpsystem via deres partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, men forestår billettsalget gjennom Christiania Teater Scenes hjemmeside.

For å foreta kjøp på christianiateaterscene.no må billettkjøperen gjøre følgende:

 1. Søk og finn billett(-er)
 2. Lese arrangementsbeskrivelse og regler for arrangementet nøye
 3. Logg inn dersom billettkjøperen allerede er kunde. Nye kunder opprettes enkelt i systemet
 4. Velg leveringsform (eBillett eller Billett på post)
 5. Tast inn kundeopplysninger
 6. Velg betalingsform
 7. Godkjenn Christiania Teaters salgsbetingelser.
 8. Kontrollér at alle opplysninger er korrekte
 9. Godkjenn kjøpet

En ordrebekreftelse kan nå sees på skjermen, og Billettkjøperen vil i løpet av få minutter motta kvittering og billetter via e-post. I motsatt fall må Billettkjøperen straks ta kontakt med Eventims kundeservice på kundeservice@eventim.no. (Det kan være en god ide å se om bekreftelsen kan ha havnet i spam/søppelfilteret først.)

Ordrebekreftelsen

Ordrebekreftelsen skal nøye gjennomgås og eventuelle feil og mangler må meldes via e-post til uten ugrunnet opphold, og senest innen 3 virkedager fra ordrebekreftelsen kom frem. I motsatt fall kan feil og mangler ved billettbestillingen ikke påberopes av Billettkjøperen overfor Christiania Teater Scene og Eventim.

Arrangøren

Arrangøren er den som arrangerer den forestillingen den kjøpte billetten gjelder for.

Arrangøren er ansvarlig for gjennomføringen av det arrangement billetten gjelder. Det betyr bl. a. at Arrangøren er Billettkjøperens avtalepart. Det er Arrangøren som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet billetten gjelder og avtaleforholdet mellom Arrangøren og Billettkjøperen. Hvem som er arrangør går frem av markedsføringen og arrangementsbeskrivelsen på Christiania Teaters hjemmeside og av den kjøpte billetten.

Billettkjøperen

Billettkjøperen er den personen som har gjennomført billettkjøpet som angitt over.

Billettkjøperen er juridisk og økonomisk ansvarlig for samtlige billetter kjøpet gjelder.

Avtalebinding

Det anses inngått en bindende kjøpsavtale når Christiania Teater Scene har mottatt og registrert full betaling for billetten og andre tjenester forbundet med billettkjøpet og ordrebekreftelsen er avsendt.

Levering

Christiania Teater Scene kan sende billetter til hele verden. Hvis Billettkjøperen har valgt standard post som leveringsmetode, sendes billettene til Billettkjøperen hurtigst mulig som standard post, og de vil normalt være hos Billettkjøperen senest 14 virkedager etter kjøpet. Billettene sendes til Billettkjøperen med alminnelig standardbrev til den adressen Billettkjøperen har opplyst ved kjøpet. Er det kort tid til arrangementet, sendes brevet med ekspresspost. Eventims strekkodesystem sikrer at den billetten Billettkjøperen mottar ikke kan kopieres eller på annen måte forfalskes. Det er derfor ikke nødvendig å sende brevet rekommandert, og Billettkjøperen behøver ikke å være på oppgitt adresse når billettene kommer med posten.

Bemerk at det kan forekomme lengre leveringstid ved særskilte arrangement. Billettkjøperen mottar alltid en e-post når billettene er sendt.

Dersom det er kjøpt billett som "eBillett", mottar Billettkjøperen billetten på e-post hurtigst mulig etter kjøpet. Dersom e-posten med billettene ikke er mottatt innen 24 timer etter gjennomført kjøp, må Billettkjøperen uten ugrunnet opphold kontakte billettusteder Evenim på kundeservice@eventim.no.

Dersom det er valgt "eBillett" som leveringsform, vil Billettkjøperen finne en link på ordrebekreftelsessiden der billettene kan lastes ned. I ordrebekreftelsen, som mottas kort tid etter kjøpet, vil det også være en lenke til Billettkjøperens ordreoversikt hvor mobilbillettene kan lastes ned.

Dersom billettene ikke lastes ned fra ordrebekreftelsen eller ordrebekreftelse ikke mottas på e-post, kan Billettkjøperen alltid logge inn på «min side» på www.christianiateaterscene.no

Betaling

Alle priser er inklusiv moms, skatter og serviceavgift, men eksklusiv leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostningene fremgår separat, og som en del av det samlede beløpet under ordreprosessen før betalingen gjennomføres. Alle billetter er også inkludert garderobeavgift.

Billettkjøperen kan betale for billettene med Visa og Mastercard. All kommunikasjon mellom Billettkjøperen og Christiania Teaters billettsystemleverandør Eventim foregår kryptert.

Ved betaling med Mastercard eller Visa, håndteres betalingen av billettsystemleverandør Eventim, via deres partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, som er et søsterselskap til Eventim.

Billettgebyr, booking-gebyr og leverings- og administrasjonsomkostninger

Billettprisen inkluderer alltid en serviceavgift, denne avgiften utgjør for tiden min. NOK 20 per billett, men varierer i forhold til prisen på billetten. Leveringsomkostningene avhenger hvor billetten skal sendes til.

Billetten

Billetten, med den påtrykte strekkoden/QR-koden, er inngangsbevis til det konkrete arrangementet billetten gjelder for. Billetten er kun gyldig hvis strekkoden er aktivert. Billetter som er blitt annullert av Christiania Teater ved mistet eller tapt billett e.l., er ikke gyldige inngangsbevis. Strekkoden aksepteres brukt kun én gang. Billetten kan ikke kopieres eller på annen måte forsøkes brukt flere ganger.

Dersom Billettkjøperen blir forhindret fra å delta på det arrangementet billetten gjelder for, kan billetten overføres vederlagsfritt til andre. Det kan være enkelte arrangementer som krever gyldig legitimasjon med bilde i døren før inngang, det vil i så fall fremgå tydelig på Arrangørens hjemmeside og på billetten.

Det er ikke tillatt å bruke eller overføre kjøpte billetter til kommersielle formål, blant annet ved:

 • Bruk av billetter som premie i konkurranser eller lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artister.
 • Utlevering av billetter hvor utleveringen skjer som betaling for andre ytelser, f.eks. salg av reise, restaurantbesøk, hotellopphold og lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artister.
 • Profesjonelt virksomhetssalg eller annen utlevering av billetter, uansett pris.

Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur -og idrettsarrangementer

Etter lov (2007-06-29-86) om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer «Svartebørsloven» er det forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av billetter.

Annullering av billetter

Bruk eller utlevering av en billett for kommersielt formål eller annen opptreden i strid med disse Salgs og -leveringsvilkår, kan føre til annullering av billettene fra Christiania Teaters side. Christiania Teater har ved annullering rett til å kreve erstattet samtlige omkostninger forbundet med annullering og andre utlegg og tap som følge av brudd på disse Salgs- og leveringsvilkår, med minimum NOK 500 per billett.

Vilkår og betingelser for personlige billetter

Når kjøpet gjelder en personlig billett skal billettkjøperen, i kjøpsprosessen, skrive inn det for- og etternavn som Billettkjøperen ønsker skal stå på billetten(e).

Det bør bemerkes at hvis en ordre inneholder flere billetter, vil navnet som er angitt av Billettkjøperen stå på alle billettene. Dette betyr i praksis at det antall deltakere som Billettkjøper har kjøpt billetter til, skal gå gjennom adgangskontrollen samtidig og sammen med den person hvis navn går frem på billettene.

​Dersom det er kjøpt billett(er) til et arrangement der det er stilt krav til fremvisning av gyldig legitimasjon må den person hvis navn går frem på den/de kjøpte billett(ene), på dagen for arrangementet, vise frem gyldig legitimasjon (pass, førerkort, ID-kort, etc.) til personalet som står i adgangskontrollen for å få tilgang til arrangementet. Dersom personen hvis navn går frem på billett(ene), ikke kan fremvise gyldig legitimasjon, forbeholder Christiania Teater seg retten til å nekte antall gjester svarende til antall billetter, hvor dette navn kommer frem, adgang.

​Endring av navn på en ordre til et slikt arrangement kan gjøres ved å kontakte info@christianiateaterscene.no inntil klokken 16.00 siste hverdag før arrangementet avvikles.

​Vær oppmerksom på at endringer kun kan gjøres på forespørsel fra Billettkjøperen, dvs. personen som er registrert hos Christiania Teater Scene som kjøper av billettene og som mottok ordrebekreftelsen (og ikke personen hvis navn som vises på billetten i tilfeller der billettene er overdratt til vedkommende som gave o.l.).

​Mistet eller tapt billett

Dersom billetten mistes eller tapes før arrangementet gjennomføres, kan Christiania Teater utstede ny billett dersom dette lar seg gjøre av tidsmessige grunner.

​Mottas ikke billetten med posten, kan Christiania Teater - dersom dette lar seg gjøre av tidsmessige grunner - utstede en ny billett til Billettkjøperen uten omkostning og risiko. Den nye billetten vil ha en ny strekkode, mens den bortkomne billetten blir annullert og den kan ikke lengre brukes ved inngangen til arrangementet.

​Bytte av billett

Christiania Teater bytter kun billetter fra en dato til en annen når det er 7 dager eller mer til forestillingsstart. De samme gjelder ved bytte til annen priskategori. Det påløper ny serviceavgift pr. billett i forbindelse med et slikt bytte i tillegg til eventuell prisdifferanse.

NYHET! Du kan nå selv endre dato og/eller priskategori på din ordre på din side. Du har også mulighet til å tegne avbestillingsforsikring med Tryg. En avbestillingsforsikring sikrer at du kan få pengene tilbake ved f.eks. akutt sykdom, graviditet, ufrivillige oppsigelse, vær og mer. Du kan lese mer om Trygt vilkår og betingelser ved kjøp av billett.

Avlysning

Et arrangement regnes som avlyst dersom Arrangøren ikke i det vesentlige gjennomfører det arrangementet den kjøpte billetten gjelder for. Mindre vesentlige endringer i programmet for arrangementet (som f eks. endringer i medvirkende på scenen) eller endret spillested, flytting av arrangement til annen dato o.l., regnes ikke som avlysning av arrangementet og gir ikke rett til refusjon.

​Arrangementet regnes ikke som avlyst dersom arrangementet avlyses, hindres eller vesentlig vanskeliggjøres av en force majeure-situasjon, inkludert f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, vannskader, virusangrep, epidemier, pandemier, smittefare, offentlige pålegg eller anbefalinger og andre uforutsette forhold som den ansvarlige arrangøren ikke kan forhindre uten å måtte treffe uforholdsmessig tyngende eller kostbare tiltak.

​Billettkjøperen er kjent med at Helsemyndighetene har informert om at Norge i de seneste årene har vært og fortsatt kan bli utsatt for smitte av covid -19 og annen patogen organisme eller smitte. Billettkjøperen erkjenner at dette kan medføre økt risiko for at Arrangøren må flytte arrangementer til en annen dato uten at dette gir rett til refusjon.

​Refundering av billettpris

Det er ingen angrerett ved kjøp av billetter på Christiania Teater. Refundering av billettpris skjer kun dersom arrangementet regnes som avlyst etter disse salgs- og leveringsvilkårene. Ved avlysning refunderes kun selve billettprisen og ikke serviceavgift, leveringsavgift og ev. andre booking og/eller administrasjonsomkostninger.

Det er den enkelte arrangør som er økonomisk og juridisk ansvarlig for å refundere billettprisen ved avlysninger, dersom det er grunnlag for refundering etter vedkommende arrangørs salgs- og leveringsvilkår. Selve refunderingen foretas av Christiania Teater Scene as på vegne av og kun etter instruks fra Arrangøren. Refunderingen gjøres til det kortet som ble brukt til kjøp av billettene. Christiania Teater Scene as kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for refusjon dersom arrangøren skulle gå konkurs eller av andre grunner ikke kunne tilby refusjon.

​Christiania Teaters ansvar

Christiania Teater Scene as påtar seg ikke noe ansvar overfor Billettkjøperen, med unntak av det som går frem av disse Salgs- og leveringsvilkårene og ufravikelig lovgivning. Christiania Teater ansvar er i alle tilfeller begrenset til den betalte serviceavgiften. Christiania Teater har ikke i noe tilfelle ansvar for indirekte tap eller følgeskader så som reise- og oppholdsutgifter, inkludert ødeleggelser av data.

Som billettformidler har Christiania Teater ikke ansvar for Billettkjøpers tap som følge av Arrangørens konkurs, betalingsinnstilling, avlysning av arrangement eller som følge av andre eventuelle mangler ved arrangementet.

Christiania Teater har intet ansvar for forhold som skyldes billettsystemleverandøren, postombæringen eller nettleverandør. Christiania Teater har intet ansvar for feil i opplysninger om priser og om utsolgte arrangementer.

​Reklamasjon og klage

Enhver form for reklamasjon som gjelder gjennomføringen av det arrangementet billetten gjelder for eller deltakelse på arrangementer, kan rettes direkte til Christiania Teater Scene Slike henvendelser sendes til info@christianiateaterscene.no med konkret beskrivelse av de forhold henvendelsen gjelder med opplysning om arrangementets navn, dato, antall deltakere og hvem som kjøpte billettene og opplysninger om arrangørens e-postadresse. 

Alle henvendelser som gjelder selve arrangementet vil Christiania Teater på vegne av Billettkjøperen, ta videre opp med vedkommende arrangør som er Billettkjøperens avtalepart.

​Dersom reklamasjon ikke fremsettes til Christiania Teater Scene as innen rimelig tid, og senest innen 10 virkedager fra det tidspunkt Billettkjøperen ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter reklamasjonen bygger på, bortfaller Billettkjøperens rettigheter.

Forbehold

Christiania Teater Scene as forbeholder seg retten til å endre på plasstildelingen innenfor samme billettkategori, samt flytting til en annen kategori mot å utbetale deg en eventuell prisdifferanse.

Vedtakelse

Ved å godkjenne kjøpet av billetter på www.christianiateaterscene.no (http://www.christianiateaterscene.no/) bekrefter Billettkjøperen samtidig at Billettkjøperen har lest og vedtatt disse Salgs- og leveringsvilkår som bindende for Billettkjøper. 

Lovvalg og tvister

Ved å godkjenne kjøp av billettene i Eventim sitt billettkjøpesystem vedtar Billettkjøperen at uenighet om disse Salgs- og leveringsvilkår og avtalen om kjøp av billetter avgjøres ved Oslo tingrett i medhold av disse Salgs- og leveringsvilkår, med mindre ufravikelige regler medfører noe annet.