Ulla Marie Broch

Ulla Marie Broch

MOONEY + DR. MARSTON

Ulla er utdannet skuespiller ved Nordisk Teaterskole i Århus (1992–1995) og The Arts Educational Drama School, Postgrad course i London (1995–1996).

Produksjoner hun har medvirket er blant annet En Folkefiende, Ivanov, Jeppe og PEER! (Hålogaland Teater), Nicholas Nickleby (Rogaland Teater), Leve posthornet (Riksteatret), The Sound of Music(Kilden teater- og konserthus), I morgen var jeg alltid en løve (Løveprosjektet), Romeo og Julie(Brageteatret), I Helheim (Skinnvengjir prod). 

Hun har siden 2006 turnert med Jo Strømgren Kompani med produksjonene Eksperimentet, Orkesteret, Klosteret og Kjøkkenet. Hun er ansatt i Teater- og dansealliansen.

På Nationaltheatret har hun medvirket i Odysseen – The Acoustic Act del II og Dekameronen.

De siste 4 årene har hun vært ansatt ved Kilden Teater og Konserthus og bl.a. medvirket i Jonas, Scrooge, Mysterier, Rosmersholm, Idioten m.fl. Hun er for øyeblikket aktuell med Amadeus.