Kapasitet & oppsett

Kapasitet & oppsett

1. TEATER (STANDARD OPPSETT)

I klassisk teateroppsett er det plass til 540 sittende besøkende fordelt på parkett (378) og balkong (162).

2. BANKETT

Med opp til 7 langbord på parkett, satt sammen av totalt 64 enkeltbord med plass til 4 gjester/stoler per bord. Dette utgjør en total kapasitet på 256 spisende gjester med god sikt til scenen.

3. KLASSEROM (KONFERANSE)

Med opp til 63 bord med plass til to gjester/stoler ved hvert bord vendt mot scenen, totalt 126 plasser.